Nghề nghiệp

 • Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin thông báo tuyển dụng ( 04/11/2015 )

  Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin – Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị đầu mối, có chức năng nghiên cứu, xây dựng và triển khai các dự án Công nghệ thông tin, nghiên cứu phát triển các giải pháp về Tự động hóa ứng dụng trong ngành Điện; Điều hành, vận hành hệ thống Viễn thông dùng riêng phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh Điện của EVN.

 • Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin báo tuyển dụng các vị trí viễn thông nội bộ ( 27/01/2014 )

  Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin(EVNICT) – Tập đoàn Điện lực Việt nam là đơn vị đầu mối, có chức năng xây dựng và triển khai các dự án CNTT trong toàn ngành điện, quản lý vận hành hệ thống tổng đài nội bộ phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho hoạt động quản lý vận hành hệ thống tổng đài nội bộ EVN chúng tôi mong muốn tìm kiếm những ứng viên hiện là cán bộ đang làm việc tại các đơn vị thuộc EVN có đủ năng lực, nhiệt huyết và tham gia cộng tác lâu dài ở các vị trí sau:

 • EVN.IT thông báo tuyển Kỹ sư ( 03/08/2013 )

  Trung tâm Công nghệ thông tin (EVN.IT) – Tập đoàn Điện lực Việt nam là đơn vị đầu mối, có chức năng xây dựng và triển khai các dự án CNTT trong toàn ngành điện, quản lý vận hành hệ thống tổng đài nội bộ phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho hoạt động SXKD của Trung tâm, chúng tôi mong muốn tìm kiếm những ứng viên có đủ năng lực, nhiệt huyết và tham gia cộng tác lâu dài ở các vị trí sau:

 • Danh sách ứng viên thi tuyển các vị trí tại miền Trung ( 24/07/2013 )

  Trung tâm Công nghệ thông tin - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN.IT) xin thông báo danh sách các ứng viên và thời gian thi tuyển các vị trí tại miền Trung.

 • EVN.IT tuyển dụng chuyên viên làm việc tại Đà Nẵng ( 15/07/2013 )

  Để xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật tham gia xây dựng, triển khai các dự án phần mềm cũng như duy trì và phát triển trong lĩnh vực CNTT, chúng tôi mong muốn mời các bạn có đủ năng lực, nhiệt huyết và say mê để tham gia cộng tác lâu dài ở các vị trí sau:

 • EVNIT thông báo danh sách thi tuyển Vị trí Chuyên viên lập trình các hệ thống phần mềm quản lý ( 06/06/2013 )

  Theo thông báo tuyển dụng của Trung tâm CNTT, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVNIT). EVNIT xin thông báo danh sách thi tuyển chuyên viên lập trình các hệ thống phần mềm quản lý ngày 7/6/2013- 8/6/2013 như sau:

 • Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin , Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo tuyển dụng ( 23/05/2013 )

  Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVNIT) là đơn vị đầu mối, có chức năng xây dựng và triển khai các dự án CNTT trong toàn ngành Điện.

 • Phiếu thông tin ứng viên và Mẫu cam kết ( 01/03/2012 )

 • EVNIT thông báo tuyển dụng ( 28/04/2014 )

  Trung tâm Công nghệ thông tin (EVNIT) – Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị đầu mối, có chức năng xây dựng và triển khai các dự án CNTT trong toàn ngành điện, quản lý vận hành hệ thống tổng đài nội bộ phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho hoạt động quản lý vận hành hệ thống tổng đài nội bộ EVN chúng tôi mong muốn tìm kiếm những ứng viên có đủ năng lực, nhiệt huyết và tham gia cộng tác lâu dài ở các vị trí sau:

 • EVN.IT tuyển dụng kỹ sư Quản lý chất lượng phần mềm ( 09/09/2013 )

  Trung tâm Công nghệ thông tin (EVN.IT) – Tập đoàn Điện lực Việt nam thông báo tuyển dụng 2 Kỹ sư Quản lý chất lượng phần mềm.

 • EVN.IT thông báo tuyển dụng chuyên viên, cộng tác viên ( 24/07/2013 )

  Để xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật tham gia xây dựng, triển khai các dự án phần mềm cũng như duy trì và phát triển trong lĩnh vực CNTT, Trung tâm Công nghệ thông tin - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN.IT) tìm kiếm các ứng viên có đủ năng lực, nhiệt huyết và say mê để tham gia cộng tác lâu dài ở các vị trí sau:

 • Danh sách ứng viên thi tuyển vị trí Vận hành hệ thống thông tin nội bộ ( 24/07/2013 )

  Trung tâm Công nghệ thông tin - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN.IT) xin thông báo danh sách các ứng viên thi tuyển vị trí Vận hành hệ thống thông tin nội bộ.

 • Tuyển dụng cán bộ quản lý hệ thống viễn thông nội bộ ( 09/07/2013 )

  Trung tâm Công nghệ thông tin (EVN.IT) – Tập đoàn Điện lực Việt nam là đơn vị đầu mối, có chức năng xây dựng và triển khai các dự án CNTT trong toàn ngành điện, quản lý vận hành hệ thống tổng đài nội bộ phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho hoạt động SXKD của Trung tâm, chúng tôi mong muốn tìm kiếm những ứng viên có đủ năng lực, nhiệt huyết và tham gia cộng tác lâu dài ở các vị trí sau:

 • EVNIT thông báo danh sách thi tuyển Vị trí Chuyên viên lập trình các hệ thống phần mềm quản lý ( 06/06/2013 )

  Theo thông báo tuyển dụng của Trung tâm CNTT, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVNIT). EVNIT xin thông báo danh sách thi tuyển chuyên viên lập trình các hệ thống phần mềm quản lý ngày 7/6/2013- 8/6/2013 như sau:

 • Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin - Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Thông báo tuyển dụng 01 Biên tập viên ( 25/01/2013 )

  Trang tin điện tử ngành điện có địa chỉ www.icon.com.vn, tinnganhdien.vn được thiết lập từ ngày 20/12/2005 với mục đích: cung cấp thông tin hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình hình phát triển, hoạch định chính sách của ngành điện; các thông tin về hoạt động vận hành thị trường điện cạnh tranh, các thông tin về giải đáp thắc mắc liên quan đến dịch vụ của ngành, các thủ tục hành chính,... tới người sử dụng điện; trở thành là một diễn đàn trao đổi hoạt động phát triển năng lượng, công nghệ điện,...