Thông báo phiên bản mới

Thứ bảy, 04/04/2020, 22:26 Facebook Twitter Google++ Buzz Zing Go.vn

Thông báo cập nhật phiên bản CMIS 2.0 1.11.2010.25

01/10/2012

Căn cứ theo kết quả đợt làm việc của Tổ công tác CMIS 2.0 của EVN, theo chỉ đạo của Tập đoàn về công tác triển khai CMIS 2.0, trong đó có yêu cầu từ ngày 20-25/11, EVNIT hiệu chỉnh các nội dung lỗi và yêu cầu cơ bản cho các chức năng chương trình và hệ thống các biểu mẫu báo cáo thiết yếu của CMIS 2.0. Trung tâm kính gửi các anh chị phiên bản cập nhật CMIS 2.0 1.11.2010.25, trong đó bao gồm các thay đổi về chương trình (danh sách thay đổi đính kèm trong bài viết).

Trong bài viết đính kèm có 2 file danh sách:

-       Danh sách các thay đổi trong phiên bản về chương trình, cấu trúc cơ sở dữ liệu, tham số hệ thống, sequence (file doc)

-       Script cập nhật cấu trúc cơ sở dữ liệu (file excel)

 Do có một số chậm trễ trong khâu công văn, do đó công văn phát hành phiên bản và đĩa CD chứa bản cập nhật nói trên sẽ được chuyển đến các anh chị trong đầu tuần sau.

 Các vấn đề trong quá trình cập nhật phiên bản và vận hành chương trình xin được gọi về dự án theo danh sách liên lạc đính kèm.